loader
بستن

برند

دسته بندی

قیمت

فیلتر

دارای رویه سخت عموما برای استفاده در حمام ها، سرویس های بهداشتی، بامها و ...دارای طیف رنگی وسیع 

کاشی لعابدار
1,000,000
980,000

استفاده شده از مرمر و سنگهای کوراتزقابل استفاده دز نماهای داخلی خانه، آشپزخانه و ...

کاشی کوراتزی آجری
500,000
475,000